صفحه اصلی

گروه قوام

بنیانگذاران گروه قوام با بیش از نیم قرن تجربه در مشاوره طرح سرمایه گذاری صنعت ساختمان و نیز عضویت در هیات مدیره مراکز تجاری، فعالیت نموده است.
گروه قوام ( Ghavam Group ) نام تجاری اولین شرکت مشاوره ای در عرصه خدمات تخصصی استراتژیک به سرمایه گذاران صنعت مراکز تجاری و توسعه شعبات برندها در ایران می باشد. به عقیده گروه قوام سرمایه گذاری در مراکز تجاری و مشاغل خرده فروشی تحت تأثیر متقابل از یکدیگر می باشند به طوری که با درک صحیحی از نیازها و خواسته های مرتبط آنها، اهداف اصلی و عوامل موثر بر عملکرد شان را می توان بر اساس مدل مدیریت استراتژیک تعیین نمود.
GhavamGroupLogo” ><center></div>
		</div></div></div></div><div class=
Shopping” ><center></div>
		</div></div></div></div></div>			</div><!-- .entry-content -->

	<footer class=