درباره ما

بنیانگذاران گروه قوام با بیش از نیم قرن تجربه در مشاوره طرح سرمایه گذاری صنعت ساختمان و نیز عضویت در هیات مدیره مراکز تجاری، فعالیت نموده است.
گروه قوام ( Ghavam Group ) نام تجاری اولین شرکت مشاوره ای در عرصه خدمات تخصصی استراتژیک به سرمایه گذاران صنعت مراکز تجاری و توسعه شعبات برندها در ایران می باشد.
به عقیده گروه قوام سرمایه گذاری در مراکز تجاری و مشاغل خرده فروشی تحت تأثیر متقابل از یکدیگر می باشند به طوری که با درک صحیحی از نیازها و خواسته های مرتبط آنها، اهداف اصلی و عوامل موثر بر عملکرد شان را می توان بر اساس مدل مدیریت استراتژیک تعیین نمود.
اهداف اصلی تعیین استراتژی راه اندازی موفق مراکز تجاری با ارتقا و حفظ رونق کسبی واحدهای تجاری می باشد.

جوامع هدف گروه قوام:

 1. صاحبان سرمایه و سهام داران مراکز تجاری.
 2. شرکتهای مدیریت طرح و پروژه، شرکتهای مهندسی معماری، هیات مدیران مراکز تجاری.
 3. صاحبان مشاغل خرده فروشی زنجیره ای.
 4. شرکتهای بازاریابی.
 5. شرکتهای تأمین منابع مالی / بانک ها
مدل مدیریت استراتژیک گروه قوام پاسخگوی چگونه فائق شدن به این چالش هاست .
رسالت گروه قوام استفاده از روشهای متداول روز دنیا و تطبیق و بومی سازی عوامل موثر موفقیت در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری میباشد.
روشن است هدف نهایی، رسیدن به تصمیم گیری های بلند مدت، رقابتی، حیاتی و جامع است . رونق کسبی پایدار در طرح سرمایه گذاری کلان مراکز تجاری و سرمایه گذاران مشاغل خرده فروشی و زنجیره ای، ترسیم چشم اندازی است برای مشتریان ما .
از این رو سود آوری سرمایه گذاری از طریق هدایت به سوی رونق کسبی با تکنیک های مدیریت استراتژیک منجر به ارزش افزوده و بهینه سازی برگشت سرمایه میگردد.

اصول ۱۲ گانه گروه قوام :

 • آگاهی از ارزش مدل مدیریت استراتژیک
 • آگاهی از پدیده جهانی شدن و بومی سازی آن
 • آگاهی از روشهای نوآورانه و پویا
 • آگاهی از چگونگی ایجاد ساختار مدیریتی پیشرو
 • آگاهی از علم و فنون بازاریابی و تبلیغات
 • آگاهی از ایجاد مزیت رقابتی
 • آگاهی از چگونگی ایجاد مشتریان وفادار
 • آگاهی از چگونگی گردآوری بورس اصناف قدرتمند
 • آگاهی از بکارگیری ارزشهای اخلاقی
 • آگاهی از چگونگی و حفظ جایگاه الگو بودن
 • آگاهی از اصول ساختاری نام و نشان تجاری برند
 • آگاهی از چگونگی ارتقاء رونق کسب و کار و تجارت