آشنایی با ما


بنیانگذاران گروه قوام با بیش از نیم قرن تجربه در مشاوره طرح سرمایه گذاری صنعت ساختمان و نیز عضویت در هیات مدیره مراکز تجاری، فعالیت نموده است.
گروه قوام (Ghavam Group) نام تجاری اولین شرکت مشاوره ای در عرصه خدمات تخصصی استراتژیک به سرمایه گذاران صنعت مراکز تجاری و توسعه شعبات برندها در ایران میباشد.

به عقیده گروه قوام سرمایه گذاری در مراکز تجاری و مشاغل خرده فروشی تحت تأثیر متقابل از یکدیگر می باشند به طوری که با درک صحیحی از نیازها و خواسته های مرتبط آنها، اهداف اصلی و عوامل موثر بر عملکرد شان را می توان بر اساس مدل مدیریت استراتژیک تعیین نمود.
اهداف اصلی تعیین استراتژی راه اندازی موفق مراکز تجاری با ارتقا و حفظ رونق کسبی واحدهای تجاری می باشد. .

جوامع هدف گروه قوام:

 1. صاحبان سرمایه و سهام داران مراکز تجاری.
 2. شرکتهای مدیریت طرح و پروژه، شرکتهای مهندسی معماری.
 3. هیات مدیران مراکز تجاری.
 4. صاحبان مشاغل خرده فروشی زنجیره ای.
 5. شرکتهای بازاریابی.
 6. شرکتهای تأمین منابع مالی / بانک ها
مدل مدیریت استراتژیک گروه قوام پاسخگوی چگونه فائق شدن به این چالش هاست .

رسالت گروه قوام استفاده از روشهای متداول روز دنیا و تطبیق و بومی سازی عوامل موثر موفقیت در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری میباشد.
روشن است هدف نهایی، رسیدن به تصمیم گیری های بلند مدت، رقابتی، حیاتی و جامع است . رونق کسبی پایدار در طرح سرمایه گذاری کلان مراکز تجاری و سرمایه گذاران مشاغل خرده فروشی و زنجیره ای، ترسیم چشم اندازی است برای مشتریان ما .
از این رو سود آوری سرمایه گذاری از طریق هدایت به سوی رونق کسبی با تکنیک های مدیریت استراتژیک منجر به ارزش افزوده و بهینه سازی برگشت سرمایه میگردد.

اصول ۱۲ گانه گروه قوام :

 • آگاهی از ارزش مدل مدیریت استراتژیک
 • آگاهی از پدیده جهانی شدن و بومی سازی آن
 • آگاهی از روشهای نوآورانه و پویا
 • آگاهی از چگونگی ایجاد ساختار مدیریتی پیشرو
 • آگاهی از علم و فنون بازاریابی و تبلیغات
 • آگاهی از ایجاد مزیت رقابتی
 • آگاهی از چگونگی ایجاد مشتریان وفادار
 • آگاهی از چگونگی گردآوری بورس اصناف قدرتمند
 • آگاهی از بکارگیری ارزشهای اخلاقی
 • آگاهی از چگونگی و حفظ جایگاه الگو بودن
 • آگاهی از اصول ساختاری نام و نشان تجاری برند
 • آگاهی از چگونگی ارتقاء رونق کسب و کار و تجارت